Bezitsvorm in het Nederlands (genitief)

2023/07/06
Deel dit op

De bezitsvorm in het Nederlands (de bezits-s) wordt vaak verkeerd gespeld. 
Jaren geleden las ik een boek waarin er de hele tijd werd gesproken over Lian’s ogen, gevoelens … De correcte spelling is uiteraard Lians ogen. Op elke bladzijde kwam deze fout voor. De auteur was tenminste consequent wat de foutieve schrijfwijze betreft … Maar hoe dit kon uitgegeven worden, met zulke grove missers! Ik begrijp het nog altijd niet. 

De fout die deze auteur maakte is een veelvoorkomende. Dit komt omdat er in het Engels wel een apostrof (‘) tussen het grondwoord en de bezits-s staat om een bezit aan te duiden. In het Nederlands gelden er echter andere regels. 

Ik zet deze regels voor jullie hieronder op een rijtje. Je vindt ook een overzicht op de website van De Taalunie en het Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid.

Basisregel: de s hangt aan het grondwoord vast

De basisregel is eenvoudig: de s wordt achteraan het grondwoord geplakt. 

Voorbeeld:
De boekentas van Lander -> Landers boekentas. 

Uitzondering 1: woorden eindigend op een lange klinker met één teken

Er is een uitzondering op deze regel: wanneer het woord eindigt op een lange klinker met één teken (a, e, i, o, u of y) komt er een apostrof tussen het woord en de bezits-s

Voorbeeld: 
De kroon van Laura -> Laura’s kroon. 

Uitzondering op uitzondering 1: /e/, é, e

Natuurlijk zou het de Nederlandse grammatica niet zijn als er geen uitzondering zou zijn op de uitzondering. De uitzondering bevestigt immers de regel, nietwaar? 

Wanneer het woord eindigt op een doffe /e/, een é of op een e die niet wordt uitgesproken, wordt de bezits-s wel aan het woord geschreven. 

Voorbeeld: 
De melk van Kobe -> Kobes melk. 
De jas van Aimé -> Aimés jas.
De kam van Caroline -> Carolines kam.

Uitzondering 2: woorden eindigend op een s of sisklank

Voor woorden eindigend op een s of een sisklank (/s/, /z/, /sj/ of /zj/), wordt er geen tweede s aan toegevoegd. In dit geval wordt die tweede s vervangen door een apostrof (‘). 

Voorbeeld: 
De computer van Jonas -> Jonas’ computer. 
Het boek van Inez -> Inez’ boek. 
De fiets van Tiesj -> Tiesj’ fiets. 

Uitzondering op uitzondering 2: een z of x die niet wordt uitgesproken

Hier gaan we weer: nog een uitzondering op een uitzondering. Wanneer het grondwoord eindigt op een z of x die niet wordt uitgesproken, hechten we de bezits-s wel vast aan het grondwoord. 

Voorbeeld: 
De inwoners van Bordeaux -> Bordeauxs inwoners. 

Uitzondering 3: Initiaalwoorden, cijfers en letters

Ook bij volgende woorden wordt er een apostrof toegevoegd tussen het grondwoord en de bezits-s

- Initiaalwoorden: 

De beslissing van de VN -> De VN’s beslissing.

- Een combinatie met losse cijfers, losse letters of bijzondere tekens: 

Het optreden van K3 -> K3’s optreden.

De comeback van AC/DC -> AC/DC’s comeback.

- Letterwoorden met een of meer hoofdletters: 

De muziek van ABBA -> ABBA’s muziek. 

Eenvoudig, toch? 
Heb je toch liever dat ik zulke (en andere) fouten uit je teksten haal? Contacteer me dan!